facebook instagram twitter
X

Votre don fait vivre le cinéma !
Uw gift brengt film tot leven!

COLLECTIES

FILMS


Aanvraag voor het gebruik van films of filmfragmenten in het kader van PRODUCTIES of TENTOONSTELLINGEN

Gelieve de volgende richtlijnen aandachtig te lezen:

Films of filmfragmenten kunnen gebruikt worden voor productiedoeleinden (geïntegreerd in een documentaire, reportage, televisie-uitzending…) of binnen een museale context (in het kader van tentoonstellingen).

Dit gebruik is strikt gebonden aan de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbenden, tenzij het werken betreft die tot het publiek domein behoren. Indien de auteur(s) onbekend is/zijn wordt de procedure 'due diligent search' toegepast.

 

THEMATISCHE OPZOEKING

Voor de collectie Belgische non-fictie films kan er een thematische opzoeking gebeuren aan de hand van de beschrijvende catalogus die het Filmarchief hanteert. Een catalogisering op basis van sleutelwoorden laat ons toe om de aanvragers een lijst van films voor te stellen die beantwoorden aan het voorwerp van hun onderzoek, op voorwaarde dat de aanvragen heel precies geformuleerd zijn wat onderwerp, geografie, periode enz. betreft.

Opgelet ! Wat de Belgische televisieproducties (non-fictie) betreft, deze archieven worden door de televisiezenders zelf beheerd.

 

VOORAFGAANDELIJK OPZOEKINGSWERK EN VISIONERING

De meeste films uit de collectie van het Filmarchief hebben filmnegatief als drager (16mm, 35mm). Deze films kunnen in het archief op een projectietafel gevisioneerd worden onder technische begeleiding. Een eerste selectie van beelden/fragmenten kan ter plaatse gebeuren.

Geen enkel materiaal kan geleverd worden zonder de goedkeuring van de rechthebbenden, en is strikt gebonden aan de toegelaten minutage.

In bepaalde gevallen kan er een werk-DVD geleverd worden (beelden in lage resolutie, met tijdscode en CINEMATEK-logo in beeld), om het opzoekingswerk en, in een later stadium, de montage te vergemakkelijken.

 

AANVRAGEN

Alle aanvragen moeten schriftelijk gebeuren, en per e-mail verstuurd worden naar …

De aanvraag moet de volgende informatie bevatten :

  • alle gegevens van de aanvrager (naam, adres, contactpersoon, BTW-nummer, enz.)
  • duidelijke omschrijving van het gebruik (productie, tentoonstelling enz.)
  • een duidelijke beschrijving van het project en de gewenste exploitatie (met vermelding van tijd, ruimte en medium) (bv. voor productie : televisie-uitzending, DVD, territoria…)
  • de originele titels van de films (voor zover bekend)
  • indien opzoeking vereist is: een precieze omschrijving van het onderwerp en thema
  • gewenste drager en formaat

 

Elke aanvraag moet schriftelijk verstuurd worden naar access@cinematek.be, aan de hand van een aanvraagformulier.