facebook instagram twitter
X

Votre don fait vivre le cinéma !
Uw gift brengt film tot leven!

CINEMATEK@FLAGEY

NATIONALE RELEASE

06.06 > 31.08


29.06 > 21.08 Sollers Point van Matthew Porterfield, USA 2017 Een man die pas uit de gevangenis ontslagen is, wordt heen en weer geslingerd tussen het verlangen op het rechte pad te blijven en de zoete smaak van misdaad. In de hem karakteristieke rusteloze documentaire stijl schetst Matthew Porterfield met zijn vierde film Sollers Point een krachtig portret van een weifelende ziel.

Voorstelling van 29.06 in aanwezigheid van Matthew Porterfield

18.07 > 31.08 Marlina the Murderer in Four Acts
Marlina si pembunuh dalam empat babak
van Mouly Surya, Indonesië 2017 Marlina, die geïsoleerd woont in het hart van een Indonesisch eiland, wordt aangevallen door een bende die haar tracht te verkrachten en haar vee te stelen. In een poging zich te verdedigen doodt ze meerdere van de mannen. Gebrand op gerechtigheid begint ze aan een reis naar haar eigen emancipatie...
08.08 > 31.08 Good Manners
As Boas Maneiras
van Marco Dutra & Juliana Rojas, Brazilië 2017 In hun tweede film samen herdenkt het Braziliaanse regisseursduo Marco Dutra en Juliana Rojas met heel veel inventiviteit het genre van de weerwolffilm, dat ze daarenboven verrijken met een stevige portie sociale kritiek. Het resulteert in een traagzaam aanzwellende, fascinerende horrortrip die ook wie geen fan van het genre is, zeker zal boeien.