facebook instagram twitter
X

Votre don fait vivre le cinéma !
Uw gift brengt film tot leven!

Sommige films moet je gezien hebben. CLASSICS is een verzameling mijlpalen en meesterwerken met mythische personages aan beide kanten van de camera. Referentiepunten. Natuurlijk valt er te discussiëren over hun specifieke kwaliteiten, maar niet over het feit dat ze deel zijn gaan uitmaken van een algemeen cultuurgoed. Ze doen als verzameling meer dan voorbeelden stellen of een standaard bepalen: ze maken de dialoog over cinema mogelijk.
De rekken van het filmarchief puilen uit met films die om diverse redenen slechts zelden in de programmatie terecht komen. Niet elke film, hoezeer ook de moeite, is immers een 'klassieker' of gemakkelijk in een thema te passen. Daarom selecteren we naast de thematische cycli ook een min of meer willekeurige reeks films die zonder tekst, uitleg of andere omkadering gepresenteerd worden onder de noemer 'vrije anthologie'.
HET ZILVEREN SCHERM brengt de populaire cinema van weleer opnieuw tot leven. Klassiekers uit heel de wereld. Meeslepende verhalen met onvergetelijke scènes waarin alle geliefde acteurs en actrices van toen schitteren. Cinema zoals het moet beleefd worden: beeld en klank via pellicule geprojecteerd op een groot scherm in een comfortabele zaal. Met, indien de lengte van de hoofdfilm het toelaat, een zorgvuldig geselecteerde voorfilm: een trailer, een tekenfilm, een bioscoopjournaal of een documentaire, om de periode waaruit de film dateert tot leven te brengen.

Op verzoek van de Fondazione Prada, die deze winter in Milaan zijn tentoonstelling Sanguine organiseert, stelt Luc Tuymans, in co-productie met CINEMATEK, een carte blanche met films samen onder de titel Soggettiva Luc Tuymans.
Het spreekt voor zich dat we deze ook in onze zalen willen vertonen. Luc Tuymans, fervent bezoeker van het filmmuseum, komt op 03.04 zijn keuze toelichten.


De man die zichzelf Dziga Vertov - "draaitol" - liet noemen uit loyauteit aan het idee van beweging in de kunst blijft, goed honderd jaar na zijn eerste filmwerk nog altijd een inspirerend baken van verzet tegen film als louter vehikel voor theatraal drama.
In 2019 dragen enkele trouwe medewerkers van het Belgisch Filmarchief de fakkel over aan een volgende generatie: Marianne Marfoutine, die verantwoordelijk was voor onze restauraties, en Francis Malfliet, die instond voor het beheer van onze collectie. Ze zagen in hun professionele leven het filmlandschap drastisch veranderen, maakten opkomst van de home video en de digitale revolutie mee en drie verschillende conservators. Doorheen de jaren bleven ze de eerste en laatste verdedigingslijn van films die uit het commerciele circuit verdwenen. Binnenkort ruilen ze hun plaats achter de schermen terug in voor een toeschouwerszetel in de bioscoop. Bij wijze van afscheid, met kenmerkende generositeit, schonk Francis ons nog een mooie carte blanche.

CINEMATEK viert de strijd van vrouwen, kunstenaressen, filmmaaksters, feministen en hun militant engagement. Het eerste weekend van juni brengen we hulde aan uitzonderlijke vrouwen die ‘andere’ en ‘nieuwe’ representatie van vrouwen op het scherm brachten en zo een nieuwe filmtaal tot leven wekten. Dit weekend zet zich de hele zomer voort met de retrospectieves van Carole Roussopoulos en Agnès Varda.