facebook instagram twitter
X

Votre don fait vivre le cinéma !
Uw gift brengt film tot leven!

COLLECTIES

FILMS


1. Alle titels van de catalogus kunnen gehuurd worden voor niet-commerciële vertoningen in het kader van culturele, sociale en pedagogische activiteiten. De meeste zijn ook beschikbaar voor commerciële vertoningen.

2. Voor sommige films kan de Distributie slechts een kopie ter beschikking stellen mits toestemming van de rechthebbende. In dit geval zal de Distributie kandidaat-huurders de coördinaten van die personen of instanties bezorgen.

3. Betalende publiciteit voor strikt niet-commerciële vertoningen, die verwarring met de publiciteit van de commerciële sector zou kunnen veroorzaken, is verboden.

4.1. Huurprijzen voor strikt niet-commerciële verhuur in België per vertoning (+ 6% BTW):

 

16 mm

35 mm

Films van de Eerste Tijden

€ 12

€ 25

Films korter dan 45'

€ 35

€ 60

Lange stille films

€ 75

€ 200

Lange klankfilms

€ 75

€ 200

4.2. Huurprijzen voor commerciële voorstellingen en projecties in open lucht worden afzonderlijk bepaald.

5. Mits tijdige aanvraag kan ook (digitale) documentatie en/of fotomateriaal van de film verkregen worden.

6. De betaling moet uiterlijk een week voor de projectie op nummer  679-0032869-83 van de Distributie gestort worden, met de vermelding van de titel alsook de projectiedatum. Indien hieraan niet voldaan is, moet het stortingsbewijs meegebracht worden bij het afhalen van de kopie. Wij aanvaarden eventueel ook een cheque, maar geen baar geld. Indien hieraan niet volledig voldaan wordt, zal de kopie niet ter beschikking gesteld worden.

7. Opzegging van een voorstelling moet zo vroeg mogelijk meegedeeld worden, ten laatste één week voor de geplande vertoning. Bij het niet naleven van deze regel wordt de volledige huurprijs aangerekend.

8. Het afhalen en terugbrengen van de kopieën gebeurt van 10u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 17u00 op het depot van het Filmarchief, Graystraat 178, 1050 Elsene (Brussel). De kopieën mogen ten vroegste daags voor de vertoning afgehaald worden en dienen ten laatste daags na de vertoning teruggebracht te worden.

9. Elke ontleende film moet door de huurder verzekerd worden voor het vervoer heen en terug alsook voor eventuele ongevallen tijdens de projectie (polis “alle risico’s films). De waarde van een ondertitelde 16 mm kopie is € 5000 en van een ondertitelde 35 mm kopie € 7500. Indien geen verzekeringsbewijs voorgelegd kan worden, zal de kopie niet ter beschikking gesteld worden.

10.Door het indienen van een aanvraag tot huur van een film, verklaart de kandidaat-huurder zich volledig akkoord met deze voorwaarden.