facebook instagram twitter
X

Votre don fait vivre le cinéma !
Uw gift brengt film tot leven!

EXPO

CINEMA EXPOSEREN


Vier MOVIOLA-consoles ontsluiten zo’n 60 uur beeldmateriaal, uitsluitend afkomstig uit onze archieven en ingedeeld volgens thema. De films zijn nauwelijks of nooit vertoond; doorgaans in België gemaakt tussen 1900 en 1970, brengen ze verslag uit van het leven in ons land, van de grote en kleine gebeurtenissen die het leven van de Belgen hebben bepaald – wat nadien de taak van televisie werd. Met ondermeer: onze vorsten en koninginnen, onze wereldtentoonstellingen, de oorlogen die in ons land woedden, Belgisch Kongo, het woon- en werkleven en onze vrije tijd, verdwenen dorpen en steden, onze kunstenaars en onze industrie… Vooral Belgische nonfictiefilms dus, die een belangrijk deel van de collectie van het Filmarchief vormen, en er worden bewaard, hersteld en beschreven. De indexering volgens sleutelwoorden van deze gedetailleerde beschrijvingen helpt onderzoekers, historici, televisieproducenten, tentoonstellingsmakers en anderen bij het raadplegen van het archief. Nu krijgt, dankzij de digitalisering van steeds meer filmmateriaal, ook de bezoeker van CINEMATEK toegang tot een deel van de schatkamer. Bovendien zal het huidige aanbod van 60 uur regelmatig worden uitgebreid.

 

De vier consoles zijn helaas defect. We werken momenteel aan een beter alternatief. Zodra onze financiën* het toelaten zal u hier opnieuw in onze gedigitaliseerde filmcollecties kunnen grasduinen. In afwachting danken we u voor uw begrip en verwijzen we u graag door naar CINEMATEKfilms waar u een selectie rechtenvrije films kan bekijken.

 

* Bent u dit project zeer genegen en wil u ons helpen het waar te maken? Dan kan u ons helpen via een gift op rekeningnummer 004-2502276-77, met vermelding gift moviola. U vindt al deze informatie ook hier. (Giften vanaf 40 euro geven recht op een belastingsmindering.)

© Begum Lerot
© Begum Lerot