facebook instagram twitter
X

Votre don fait vivre le cinéma !
Uw gift brengt film tot leven!

CINEMATEK?

HET KONINKLIJK BELGISCH FILMARCHIEF


I-MEDIA-CITIES

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N°693559.

CINEMATEK coördineert het Europese project I-Media-Cities. I-Media-Cities is een collaboratie tussen 9 Europese Filmarchieven, 5 grote onderzoeksinstellingen, 2 technologische instituten en een specialist in digitale businessmodellen. Het project moet zorgen voor een web-omgeving die toegang zal bieden tot gedigitaliseerde audiovisuele (AV) content over 9 belangrijke Europese steden (Brussel, Bologna, Barcelona, Athene, Kopenhagen, Stockholm, Turijn, Wenen en Frankfurt).

De collecties van de participerende archieven bevatten een enorme schat aan films, foto's en documenten (vanaf eind 19e eeuw tot en met de jaren 1980). Zij geven een een levendig beeld van de gekozen steden in al hun aspecten, zoals hun natuurlijke veranderingen en de sociale dynamiek. Hierdoor kan dit materiaal niet enkel enorm waardevol zijn voor wetenschappers in verschillende studiedomeinen, maar ook voor het grote publiek of innovators, die de beelden kunnen inzetten voor verscheidene creatieve doeleinden.

Door onderzoeksinstellingen bij dit project te betrekken ontstaat de kans om nieuwe onderzoeksbenaderingen te ontwikkelen voor het gebruik van audiovisuele bronnen. Deze nieuwe benaderingen zorgen er niet alleen voor dat onderzoekers toegang krijgen tot audiovisueel materiaal uit verschillende archieven, maar laat hen ook toe informatie toe te voegen aan de content en zelfs aan specifieke segmenten van de films.

Wanneer het project afgerond is, zal er een interoperabel en meertalig platform voor digitale content bestaan, dat toegankelijk is voor een groeiende gemeenschap van onderzoekers en creatieve mensen over heel Europa. Zo kan I-Media-Cities de grenzen verleggen van wat Europeanen, aan de hand van beeldmateriaal over steden, kunnen leren over hun eigen geschiedenis en identiteit.

Wil je meer te weten komen over I-Media-Cities? https://imediacities.eu/

Volg het project op Facebook

Heb je vragen over I-Media-Cities, wil je meer informatie of zou je je als testgebruiker willen inschrijven? Contacteer ons via i-media-cities@cinematek.be

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N°693559.

Internationale Federatie van Filmarchieven (FIAF)

Het Filmarchief is sinds 1946 lid van FIAF, de Internationale Federatie van Filmarchieven. Deze vereniging, die wereldwijd meer dan 120 filmarchieven samenbrengt, heeft als doel het cinematografische erfgoed te bewaren en te valoriseren. De Conservator van CINEMATEK is ook een van de vier effectieve leden van het Technisch Comité van FIAF.

Association des Cinémathèques européennes (ACE)

Het Filmarchief is eveneens lid van ACE, l’Association des Cinémathèques européennes. Deze organisatie verenigt 38 filmarchieven uit heel Europa, en wil het Europees cinematografisch erfgoed beschermen en valoriseren, alsook de internationale samenwerking tussen cinematheken bevorderen. Nicola Mazzanti werd opnieuw verkozen tot voorzitter van ACE voor de periode 2014 - 2016.

Europees FIRST-project

Het FIRST-project heeft tussen 2002 en 2004, onder leiding van het Filmarchief en gefinancierd door het IST-programma van de Europese Commissie, onderzoek gevoerd naar het gebruik van digitale technieken - en dit in de verschillende gebieden waarin filmarchieven actief zijn.

Europees EDCINE-project

Het door Europa gefinancierde EDCine-project (Enhanced Digital Cinema) wil de Europese filmindustrie helpen in haar (digitale) ontwikkeling. Dit onderzoeksproject telt zestien partners,  waaronder vier universiteiten en onderzoekscentra, tien ondernemingen, en ook het Koninklijk Belgisch Filmarchief en de stad Nancy. EDCine spitst zich toe op het optimaliseren van digitale cinema, door ondermeer onderlinge uitwisselbaarheid van digitale film te bestuderen.

Europees EFG1914-project

EFG1914 (European Film Gateway 1914) is een belangrijk project om films gerealiseerd tijdens en over de Eerste Wereldoorlog te digitaliseren. Het Filmarchief is als actieve partner betrokken in een twee jaar durend Europees digitaliseringsproject  De bedoeling is om in samenwerking met 25 Europese partners honderden uren film  te digitaliseren en te ontsluiten. Het gaat over filmmateriaal dat gerealiseerd is tijdens en over de Eerste Wereldoorlog (1914-1918).Sinds 15 maart 2012 werken 25 Europese Filmarchieven samen onder coördinatie van het Deutsches Filminstitut in Frankfurt am Main om de vele uren film die tot heden alleen op analoge drager te bekijken waren te digitaliseren en toegankelijk te maken. EFG1914 maakt het de archieven mogelijk om dit werk tegen de herdenkingen van 2014 vlot en efficiënt af te ronden. De samenwerking laat ook toe om de opgedane expertise in verband met de verschillende stappen in het digitaliseringsproces te delen met de andere archieven.

CINEMATEK heeft zich geëngageerd om tenminste 60 uren film te digitaliseren en te ontsluiten via de EFG Portal www.europeanfilmgateway.eu en via de Europese digitale bibliotheek van Europeana www.europeana.eu.

De bijdragen van CINEMATEK zullen ondermeer betrekking hebben op de representatie van België ('Poor Little Belgium') als slachtoffer van de 'Groote Oorlog'. Ook het lot en lijden van vrouwen door de oorlog zal een belangrijk aandachtspunt zijn. Een derde thema in onze filmcollectie over de Eerste Wereldoorlog is de Vlaamse ontvoogding en hoe de films van vooral Clemens De Landtsheer bijgedragen hebben tot de mythevorming van de Vlaamse soldaat aan de IJzer.

Verdere informatie in verband met EFG1914 en de volledige lijst met de deelnemende instituten is te lezen op de projectwebsite www.project.efg1914.eu.

WWW.YOUTUBE.COM/CINEMATEKFILMS

Onze collecties moeten voor iedereen en overal toegankelijk zijn. Vandaar dat we, naast onze DVD en Blu-ray uitgaven en de verdeling van klassiekers in heel België, een CINEMATEKkanaal geopend hebben op YouTube. Bezoek het en u vindt er een als maar rijker wordende collectie documentaires, fictiefilms, journaals, aangevuld met de interviews en master classes gegeven door onze gasten: Michaël Haneke, Agnès Varda, Bertrand Tavernier, Aleksandr Sokurov of Patrice Chereau. Als u er de film niet vindt die u wil (terug)zien is dat omdat onze middelen heel erg beperkt zijn en vooral om redenen van auteursrecht. Dit is maar een begin!